PHỤ TÙNG MÁY MAY

MAY MOC NGANH MAY

HÓA CHẤT NGÀNH MAY

SẢN PHÂM NHỰA VÀ HÓA CHÂT NGÀNH NHỰA

thông tin liên hệ
Mr Trần Bá Hưng
- 0942 222 389

PHỤ TÙNG MÁY 1 KIM

Cuộn Hút
Cuộn Hút
Dây Nống Đồng Tiền Cắt Chỉ
Dây Nống Đồng Tiền Cắ...
Mảng Điện Tử
Mảng Điện Tử
Núm Hiệu Chỉnh Mau Thưa
Núm Hiệu Chỉnh Mau Thưa
Buly
Buly
Óc Máy
Óc Máy
Đáp Đế Biên Nâng
Đáp Đế Biên Nâng
Bơm Dầu
Bơm Dầu
Cánh Quạt Gió Động Cơ
Cánh Quạt Gió Động Cơ
Công Tắc Lại Mũi
Công Tắc Lại Mũi