PHỤ TÙNG MÁY MAY

MAY MOC NGANH MAY

HÓA CHẤT NGÀNH MAY

SẢN PHÂM NHỰA VÀ HÓA CHÂT NGÀNH NHỰA

thông tin liên hệ
Mr Trần Bá Hưng
- 0942 222 389

PHỤ TÙNG MÁY VẮT SỔ

Nắp Che Chắn
Nắp Che Chắn
Van Chia Hơi
Van Chia Hơi
Piston Hơi
Piston Hơi
Đồng Hồ Đo Áp Khí
Đồng Hồ Đo Áp Khí