PHỤ TÙNG MÁY MAY

MAY MOC NGANH MAY

HÓA CHẤT NGÀNH MAY

SẢN PHÂM NHỰA VÀ HÓA CHÂT NGÀNH NHỰA

thông tin liên hệ
Mr Trần Bá Hưng
- 0942 222 389

PHỤ TÙNG MÁY MAY DA

Cữ Chặn Máy CS8365
Cữ Chặn Máy CS8365
Bộ Chân Vịt, Tấm Kim, Răng Cưa Máy Bơi Cự Ly 5mm Đến 12mm
Bộ Chân Vịt, Tấm Kim, Răng...